Ako sa dá garantovane investovať

Veľa mojich klientov vyhľadáva nadštandardné zhodnotenie svojich voľných prostriedkov, ktoré by poskytovalo určitú garanciu. To zvykne byť problémové, pretože so zväčšujúcim sa výnosom narastá aj miera rizika. Z času na čas sa však na trhu objaví zaujímavý produkt, ktorý v sebe spája garanciu na zaujímavý výnos s možnosťou zarobiť viac.

Spoločnosť IAD a Prvý realitný fond
Spoločnosť IAD je správcovská spoločnosť , ktorá je úplne najstaršia správcovská spoločnosť na Slovenskom kapitálovom trhu. Okrem našej republiky pôsobí aj v Česku a Slovinsku. Počas svojho pôsobenia pohltila viacero známych správcov aktív medzi ktoré patrí aj Allianz Asset Management.

Ale prečo o tom hovorím? Pretože táto spoločnosť vytvára a distribuuje zaujímavý podielový fond      s názvom Prvý realitný. Jedná sa o špeciálny fond nehnuteľností,  ktorý investuje väčšinovú časť svojich prostriedkov do reálnych nehnuteľností, ktoré produkujú rôzne formy výnosov. Fond má vo svojom portfóliu administratívne budovy ako napríklad River Garden 1 v Prahe, ktorú fond kúpil v tomto roku. Okrem administratívy sa v portfóliu fondu nachádzajú aj Wellnes hotele, bytové komplexy, ale aj fotovoltanická elektráreň. Portfólio fondu sa teda nesústreďuje len na jeden typ príjmu z nehnuteľností , ale využíva rôzne možnosti kombinácie prenájmu a výnosu z podnikania s nehnuteľnosťami.

Ako sa tomuto fondu darí?
Fond poskytuje stabilný nárast kapitálovej hodnoty v relatívne pravidelných intervaloch. Netreba teda očakávať veľké výskoky hodnoty podielových listov nahor. Fond zarába pravidelné po „troškách“.

Údaje o výkonnosti sú platné k 5.12.2014.

Aké má fond poplatky?

Poplatky sú dosť ošemetná záležitosť, sprostredkovatelia o nich neradi hovoria, klienti o nich neradi počúvajú. Pre každého klienta je však dôležité vedieť, koľko platí komu na poplatkoch.

Poplatková štruktúra fondu platná k 5.12.2014:

Poplatok za správu fondu:                          1,5% / rok
Poplatok depozitárovi fondu:                     0,15% / rok (údaj je uvádzaný bez DPH)
Vstupné poplatky:                                         3% z vkladu (pri vklade nad 16 596,93 € sa                                                                                        poplatok stanovuje individuálne)

Poplatok za správu fondu platí klient správcovskej spoločnosti a portfólio manažérovi, ktorý fond spravuje. Je to ich odmena za zhodnotenie vašich peňazí.
Poplatok depozitárovi platí klient banke, ktorá kontroluje všetky obchody fondu a dodržiavanie zákona. Oba tieto poplatky sú už zarátané vo výkonnosti fondu.
Vstupný poplatok je poplatok za sprostredkovanie podielového fondu. Rozdeľuje sa medzi sprostredkovateľa, ktorý vám fond sprostredkuje, a maklérsku spoločnosť, ktorá ho zastrešuje. Tento poplatok zaplatíte z každého vkladu do fondu.

A kde sú tie garancie?
Fond sám o sebe, aj keď je skôr konzervatívnejší, neponúka žiadne garancie. Tie sú zahrnuté v akcií     s názvom „11% za 1100 dní“. Spoločnosť IAD garantuje svojim klientom, že ak zainvestujú medzi 4.12.2014 a 28.2.2015 do Prvého realitného fondu pod špecifickým symbolom „1111“, ich výnos bude minimálne 11% za dobu 1100 dní od vloženia prostriedkov. Klient má teda garantované, že ak by fond nezarobil za dohodnutú dobu aspoň 11%, spoločnosť IAD mu z vlastných zdrojov „doloží“ výnos tak, aby mal po 1100 dňoch minimálne 111% oproti tomu, čo vložil. Jedná sa teda o veľmi zaujímavú možnosť, ako si môžu aj veľmi konzervatívni klienti zhodnotiť nadštandardne svoje úspory a mať pritom možnosť, zarobiť viac v prípade, že fond zarobí viac ako garantovaných 11%. Informačný leták akcie si môžete pozrieť TU.

Aká je realita?
Poďme sa pozrieť na to, aké reálne zhodnotenie dokáže priniesť garancia po odčítaní vstupného poplatku. Povedzme,  že klient chce vložiť 5000€ a využiť akciu 11% za 1100 dní. Z čiastky 5000€ zaplatí vstupný poplatok 3% čo je 150€. Do fondu teda reálne zainvestuje 4850€. Má garantované, že na konci bude mať minimálny výnos 533,5€. Stav jeho investície bude teda po približne troch rokoch 5383,5€. Ak chceme vedieť skutočný zisk, musíme odpočítať od 533,5€ vstupný poplatok 150€. Reálny výnos po približne 3 rokoch je teda 383,5€. Medziročný výnos je teda 127,41€ p.a. V percentách je to približne 2,63% p.a.

Dĺžka investície:                                                           1100 dní (3,01 rokov)
Garantovaný výnos:                                                    11%
Vstupný poplatok:                                                       3%
Výnos po odpočítaní vstupného poplatku:             2,63% p.a.

Ako je na tom konkurencia?

Z tabuľky je vidieť, že bežné terminované vklady pri vklade do 10 000€ nemajú na 3 ročnom období ani  zďaleka také zaujímavé zhodnotenie ako 1. realitný fond s garanciou. To však nie je všetko. V prípade, že sa ceny nehnuteľností začnú hýbať nahor, fond môže svoju garanciu 11% prekonať hravo a priniesť klientom oveľa zaujímavejšie zhodnotenie.

Poznámka: V tabuľke sa nenachádza Prima banka a jej terminované vklady, pretože neponúkajú štruktúrované úročenie a nútia klienta založiť si k vkladu aj bežný účet s poplatkom za vedenie. V tabuľke sa tak isto nenachádzajú produkty J&T Banky, pretože ich využitie je podmienené vkladom minimálne 10 000€.

Rozdiel medzi fondom a vkladom
Najzásadnejší rozdiel medzi Prvým realitným fondom a terminovanými vkladmi je v zdaňovaní výnosov. Pri terminovaných vkladoch a celkovo bankových produktoch sa úrok zdaní vždy po pripísaní na účet o zrážkovú daň. Pri Slovenských podielových fondoch sa výnosy zdania vždy až po spätnom odkúpení podielových listov. Klient teda daň platí až pri výbere finančných prostriedkov z fondu.

O garanciu však treba požiadať
Vo verejnom prísľube, ktorý zabezpečuje garanciu, a ktorý si môžete pozrieť TU,  je napísané, že klient musí požiadať o doplnenie výnosov do 10 dní od skončenia 1100 dňovej garancie. Ak tak neurobí, stratí nárok na uplatnenie garancie. Je preto dobré nezabudnúť na svoju investíciu, alebo nechať jej starostlivosť na svojom sprostredkovateľovi.

Temná stránka nehnuteľností
Investovanie do 1. realitného fondu má však aj svoju temnú stránku, ktorou je predĺžená lehota spätného odkúpenia podielových listov. V prípade, že by klient požiadal o vyplatenie svojich prostriedkov a fond by z nejakého dôvodu nebol schopný prostriedky vyplatiť okamžite, musí tak spraviť do 12 mesiacov od podania žiadosti klienta.

Ako ja vidím Prvý realitný fond?
Prvý realitný fond s garanciou 11% za 1100 dní je veľmi zaujímavá alternatíva terminovaných vkladov pre extrémne konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú istotu a stabilné nadštandardné zhodnotenie. V prípade ideálneho vývoja na trhu nehnuteľností môžu byť skutočné výnosy v 1. realitnom fonde oveľa zaujímavejšie ako len 11%. Klienti teda majú garantované minimálne zhodnotenie s možnosťou zarobiť viac. Z môjho pohľadu sa teda jedná o veľmi zaujímavú možnosť garantovanej investície ktorú určite treba využiť.
Táto akcia však nie je zaujímavá pre dynamických investorov, ktorý hľadajú zhodnotenie nad 4% ročne.
S každým krokom vo svete investícii sa vždy poraďte zo svojim kvalifikovaným finančným sprostredkovateľom. Môže vám to ušetriť veľa peňazí.

Chcete sa informovať viac o akcii 11% za 1100 dní?

Vaše meno (povinné):

Váš email (povinné):

Predmet:

Vaša správa: